Det store spranget - fra fossilt til fornybart

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.